เราทุกคนคงผ่านประสบการณ์ปวดหรือแน่นช่องท้องกันมาแล้ว ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอาจจะปวดแน่น ปวดเกร็ง ปวดบีบ หรือปวดเบาๆ

อาการปวดท้องเหล่านี้ส่งสํญญานที่บอกถึงปัญหาสุขภาพได้หลายประการ โดยอาการปวดท้องแบ่งตามบริเวณที่ปวดได้2ส่วนดังนี้ ปวดท้อง...อาการที่ไม่ควรมองข้าม