โรคต้อหิน  คือการเสื่อมของประสาทตา จากความดันในตาที่สูงขึ้น  และการสูญเสียงการมองเห็น ความดันในตาที่สูงจะกดดันเส้นประสาทให้เสื่อม ความดันสูงเป็นเวลานานๆประสาทตาก็จะสื่อมทำให้เสียการมองเห็น การสูญเสียการมองเห็นเริ่มที่ขอบนอกของลานตา ส่วนตรงกลางภาพยังเห็นชัด หากไม่ได้รับการรักษาการมองเห็นจะได้ภาพเล็กลง จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดยคนที่ป่วนไม่รู้ตัว จะเป็นสองข้าง หรือเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อน

อาการ

 • ต้อหินเรื้อรังอาการไม่รุนแรง แต่สายตาค่อยๆมัวลงอย่างช้า ๆ มีลานสายตาจะแคบลงคนที่ป่วยจะมองเห็นแคบลงๆ อาจจะกลอกตาหรือหันหน้าช่วย เลยทำให้ไม่รู้ว่ามีความผิดปกติของสายตา
 • อาการสุดท้าย คือตาบอด มองไม่เห็น มีอาการเจ็บ เคืองตา

การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจความดันลูกตา เป็นการวัดความดันลูกตา โดยแพทย์จะหยอดยาชาหลังจากนั้นก็จะวัดความดันลูกตา ค่าความดันปกติของตา อยู่ที่ 12-22 มม.ปรอท  ส่วนความผิดปกติที่เป็นต้อหินจะมีความดันลูกตามากกว่า 20 มม.ปรอท
 • การตรวจประสาทตาและจอรับภาพ ophthaimoscopy เป็นการใช้เครื่องมือส่องเข้าไปในตาเพื่อตรวจดูประสาทตา คนที่ป่่วยบางคนอาจจะต้องหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจได้ง่ายขึ้น  ผู้ที่ป่วยเป็นต้อหินเรื้อรังเส้นประสาทจะซีดและมีขนาดใหญ่
 • การตรวจสายตา perimetry คือการตรวจลานสายตาของผู้ที่ป่วย คือเวลาที่เรามองเราสามารถมองได้เป็นบริเวณกว้าง หากเป็นโรคต้อหินพื้้นที่เรามองเห็นจะแคบลง  วิธีการตรวจผู้ป่วยจะมองตรงแล้วจะมีหลอดไหหรือแสงวางตำแหน่งต่างๆกัน ถ้าเห็นให้แจ้งแพทย์ แพทย์จะจดตำแหน่งที่เห็นเพื่อตรวจสอบลานสายตาว่าแคบหรือปกติ

การรักษา

โรคต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมได้ ต้องติดตามการรักษาต่อเนื่อง หลักการรักษาคือการลดความดันในลูกตา  ซึ่งมีวิธีการรักษาต้อหินเรื้อรัง ดังนี้คือ

 • ยา การใช้ยาอาจเป็นยาหยอดตา หรือ ยารับประทาน บางคนอาจใช้แค่ยาหยอด บางรายอาจใช้ทั้งยาหยอดและยารับประทาน ความใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ใช้เลเซอร์ อาการเรื้อรังของต้อหิน การใช้เลเซอร์สามารถช่วยให้ความดันตาลดลงได้ชั่วคราว 
 • การผ่าตัด วิธีผ่าตัดจะใช้ก็ต่อเมื่อการใช้เลเซอร์ไม่ได้ผล หรือผู้ที่ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ ขาดยาเป็นประจำทำให้ตาค่อยๆ มัวลง 

การดูแล

 • ลดความเครียด
 • ดูแลสุขภาพทั้่วไปให้แข็งแรง
 • ห้ามขยี้ตาแม้ว่าจะเคือง
 • ถ้ามีการผ่าตัดตา ให้ใส่แว่น หรือแว่นกันน้ำเมื่อว่ายน้ำ
 • การดื่มน้ำ ให้ดื่มครั้งละไม่มากแต่ดื่มบ่อย
 • ออกกำลังกาย
 • งดดูดบุหรี่
 • ไม่ดื่มสุรา
 • ลดปริมาณกาแฟ
 • ควบคุมน้ำหนัก