โรคไข้หวัดเป็นโรคที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก คอ หลอดลม และปอด เชื้ออาจลามเข้าปอดทำให้คนที่ป่วยเกิดอาการปวดบวม ผู้ที่ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเนื้อตัว และกล้ามเนื้อ โรคไข้หวัดใหญ่มักพบกับทุกเพศทุกวัย แต่ที่พบมาคือในเด็ก ส่วนอัตราการเสียชีวิตจะพบในวัยอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคตับ ส่วนวิธีที่ดีทีสุดในการป้องการคือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ๋ ช่วยลดการติดเชื้อ ลดโรคแทรกซ้อน ถ้าคนที่ติดเชื้อจะมีอาการ น้ำมูกไหล ไข้ไม่สูงมาก

การติดต่อของโรค

 • ติดต่อโดยการจาม การไอ เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปาก
 • สัมผัสเสมหะของผู้ห่วยทางแก้วน้ำ ผ้า และการจูบ
 • สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

 • ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
 • คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา
 • ไข้สูง 39-40 องศา
 • เจ็บคอ คอแดง มีน้ำมูกไหล
 • ไอแห้ง ๆ ตาแดง

อาการผู้ที่ติดเชื้อในผู้สููงอายุหรือที่มีโรคประจำตัวอาการมักจะรุนแรงดังนี้

 • ตรวจพบว่ามีอาการอักเสบของเยื่อหุ่มหัวใจ จะมีอาการเจ้บหน้าอก เหนื่อยหอบ
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะปวดศีรษะรุนแรง ซึมลง หมดสติ
 • มีอาการปวดบวม จะหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหัวใจวาย

การตรวจวินิจโรค

 • เอาเสมหะจากคอหรือจมูกไปเพาะเชื้อไวรัส
 • เจาะเลือดผู้ที่ป่วยหาภูมิ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก  14 วัน

อากการที่บ่งชี้ว่าควรพบแพทย์

 • มีไข้สูงเป็นเวลานาน
 • หายใจหอบหรือหายใจลำบาก
 • ผิวสีม่วง
 • ซึม
 • มีอาการมากกว่า 7 วัน
 • ให้ยาลดไข้แล้วไข้ยังสูงเกิน 38 องศา
 • ไข้ลดแต่อาการไม่ดัขึ้น
 • เจ็บหรือแน่นหน้าอก
 • หน้ามืดจะเป็นลม
 • อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้

การรักษา ที่ผู้ป่วยดูแลตัวเองในบ้าน มีวิธีการดูแลดังนี้

 • ดื่มน้ำเกลือแร่หรือดื่มน้ำผลไม้ ดื่มจนปัสวะใส ไม่ควรดิ่มน้ำเปล่ามากเกินไปเพราะอาจขาดเกลือแร่
 • นอนพักผ่อนมากไม่ควรออกกำลังกาย
 • ถ้ามีอาการไอมาก ควรรับประทานยาแก้ไอ ถ้าเป็นเด็กไม่ควรซื้อทาน
 • ถ้ามีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมาดๆ เช็ดย้อนรูขุมขน หากไข้ไม่ลดให้รับประทานยาพาราเซตามอล 
 • ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆ เพราะอาจทำให้เชื้่อลุกลาม
 • ไม่ควรออกที่สาธารณะ เพราะอาจเกิดการแพร่เชื้อได้
 • เวลาไอหรือจามควรใช้ผ้าปิดปาก

การรักษาในโรงพยาบาล

 • แพทย์จะให้น้ำเกลือ สำหรับคนป่วนที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอ
 • ให้ยาลกน้ำมูกหากมีน้ำมูก

การป้องกันการติดเชื้อ

 • ล้างมื่อบ่อยๆ 7 ขั้นตอน
 • ไม่เอามือเข้าปากหรือขยี้้ตา
 • ไม่ใช้ของต่างๆ ร่วมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ที่ปวย
 • เวลาไอจามให้ผ้าปิดจมูกปิดปาก
 • หลีกเลี่ยงชุุมชนที่่มีการระบาด