ยุงเป็นพาหะนำที่ทำให้คนเป็นไข้เลือดออก ยุงลายตัวเมีย ถ้ากัดคนที่ได้รับเชื้อไข้เลือดออกแล้ว เมื่อกัดคนจะทำให้คนนั้นติดเชื้อไข้เลิอดออก โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่นของประเทศในเขตร้อนชื่น เป็นปัญหาที่น่ากังวลสำหรับสาธารณะสุขทั่วโลก

สาเหตุของไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายตัวเมียกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ยิ่งถ้าช่วงที่ป่วยมีไข้สูง เชื้อไวรัสก็จะเพิ่มจำนวน 8-10 วัน โดยเชื้อไวรัสจะไปที่ผนังของกระเพาะอาหารและต่อมน้ำลายของยุงลาย และเมื่อยุงลายกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะได้รับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น  โรคนี้จะระบาดในช่วงฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินตอนกลางวันตามบ้านคน ชอบวางไข่ในภาชะที่มีน้ำขัง แต่ไม่ชอบวางไข่ในแม่น้ำ

อาการของคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก

  • มีไข้สูงเฉียบพลันอยู่ในช่วง1 สัปดาห์
  • ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร
  • มีผื่นจุดแดงขึ้นตามตัว แขนขา ถ่ายอุจาระดำ เลือดออกตามไรฟัน
  • ซึม 

วิธีการป้องกันการควบคุมของยุงลาย

  • ที่บ้านมีโอ่งมีถังน้ำควรปิดฝาโอ่งป้องกันยุงวางไข่เป็นลูกน้ำ 
  • กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เช่น ยางรถยนต์ กะลา กะป๋อง และภาชนะที่มีน้ำขังอื่นๆ
  • ถ้ามีการเลียงปลา ควรเลี้ยงปลาหางนกยุงเพื่อกำจัดยุงลาย หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่ายุง