วาร์ฟาริน (warfarin)

 

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือดคืออะไร
  ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดก้อนเลือดหรือลิ่มเลือด ที่อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกาย โดยยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้กันมาก ได้แก่ วาร์ฟาริน (warfarin)

 

 • ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation)
  ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และ/หรือ ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
  โรคหลอดเลือดสมองบางชนิด
  ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
  ผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

 

 • เมื่อได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจติดตามค่าความแข็งตัวของเลือดเป็นระยะ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาอย่างเคร่งครัด โดยผู้ป่วยควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยา เช่น
  อาการข้างเคียงของยา
  ยาและอาหารที่อาจมีผลต่อยาวาร์ฟาริน
  ข้อควรปฏิบัติหากลืมรับประทานยา
  ข้อควรระวังอื่นๆ