ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปวดท้อง

สาเหตุของการอาการปวดท้อง เป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่คร่าชีวิตคุณได้หากไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ทุกต้อง  ปัจจุบันสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวเพราะตำแหน่งนั้นจะมีอวัยวะที่ใกล้กันคือลำไส้ ตับ กระเพาะอาหาร สาเหตุสำคัญคือ อาหาร ความเครียด คนไทยปัจจุบันมีความเครียดจากครอบครัว งาน เพื่อนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง แนะนำว่าหากมีอาการที่เรื้อรังรักษาไม่หาย แนะนำให้หาหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับระทางเดินอาหาร ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพราะนอกจากจะไม่ให้แล้วยังทำให้ผลข้างเคียง ดื้อยา  

โรคเลือด ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติก็น่ากลัวมาก หากเกิดตรงตำแหน่งไหนก็จะทำให้เกิดอาการคือเจ็บปวด หากเกิดที่ลำไส้เล็กก็จะทำให้ปวดท้อง ซึ่งสามารถตรวจเจอโดยทำ CT สแกน จะเป็นการตรวจโดยละเอียด  วิธีการรักษาคือฉีดยาละลายลื้มเลือด หาก ไม่ได้ผล และทำให้เป็นเรื้่อรัง คือไม่เลือดไปเลี้ยงลำไส้ก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น จะทำให้ติดเชื้อ ก็ต้องทำการผ่าตัด ตำแหน่งที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้อวัยวะนั้นเน่าได้ และอาจทำให้ติดเชื่อในกระแสเลือด สาเหตุทำให้เสียชวิตนั่นเอง  ขอแนะนำรื้ หากเกิดอาการปวดท้องเรื้อรังให้พบหมอเฉพาะทางทันทีนะคะ