นิทาน สำหรับคุณหนู คุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้หนูๆ เรียนรู้จากการดู แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์เองโดยลำพัง สำหรับภาพเคลื่อนบางเรื่อง จะทำให้เด็กสมาธิสั้นสำหรับเด็กวัยไม่เกิน 2 ขวบ ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อโตเด็กจะสมาธิสั้น ทำอะไรได้ไม่นานก็จะเบือ ไม่จดจ่อ จะไม่สนใจสิ่งที่บอก แนวปฏิบัติ ควรเป็นเรื่อง เล่า ที่มีน้ำเสียงตามเรื่องราวในนิทาน สูง ต่ำ และมีการ อธิบาย และประโยชน์ ส่วนที่นำมาเสนอนี้เป็นเรื่องราวที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 2-7 ขวบ และสามารถดูนิทานเด็กร่วมกันในครอบครัว
เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัวได้เป็นอ­ย่างดี
เราคัดสรร นิทานเด็กเรื่องดีๆ ที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดีค่ะ ฟังนิทานต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน­ได้จะดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณ วิดีโอ Youtube ช่อง Thai Kids TV รายการเพื่อเด็ก และครอบครัว(Official)

วิดีโอ นิทานเด็ก แก้วน้ำกับขบวนการป้องกันฟัน นิทาน เสริมสร้างพัฒนาการ