นิทาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริง กลายเป็นนิทานไป การเขียนนิทานในความหมายแรก อาจเป็นการเขียนจากจินตนาการก็ได้  อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคุญกับลูกน้อยน่ะค่ะ เพราะการเล่านิทานนอกจากจะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแล้ว ยัง ช่วงเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยอีกด้วยค่ะ 

วิดีโอ นิทาน เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง

ขอขอบคุณที่มา Nittida Nilmalee YouTube